Category ಅಕ್ಷರಧಾಮPosted on

ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ

ಒಂದು ಮರಳುಗೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅ…
Continue reading "ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ"
Category ಅಕ್ಷರಧಾಮPosted on

ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು: ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1

ಓದುವುದು, ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಬೇರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕವಿತೆ, ಸಣ್ಣಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಲ…
Continue reading "ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು: ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1"