Category ಕಲ್ಗುಡಿ ಕತೆಗಳುPosted on

ಹುತ್ತ – ಸಣ್ಣಕತೆ

ಮುಂಜಾನೆಯಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದು ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆಲ, ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುತ್ತಲ ತೊಗಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆರೆದು ತೆಗೆದು, ಒರಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದ…
Continue reading "ಹುತ್ತ – ಸಣ್ಣಕತೆ"
Category ಅಕ್ಷರಧಾಮPosted on

ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ

ಒಂದು ಮರಳುಗೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅ…
Continue reading "ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ"