ಶಿಶಿರಕರ್ಪೂರವುರಿಸಿ ವಸಂತಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗುವ ಕಾಲ

flower-218469_640

ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಎಳೆಬಿಸಿಲು ಹಾಸಿದಂತೆ ಇವಳ ಮಂದಹಾಸ

ತಿಳಿಗಾಳಿಯಂತಹ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವಾಗ
ತೆಳುವಲೆಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ
ತಿಳಿದೇಳುವ ಮೊದಲು ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಮಂದಹಾಸ

ಉದಯನುದಯಿಸಿ ಬಗೆಯಲಿ
ಅದರದಳಗಳನರಳಿಸುವಂತೆ ತೋರುವುದು

ಶಿಶಿರಕರ್ಪೂರವುರಿಸಿ ವಸಂತಮಂಗಳಾರತಿ
ಹಸಿರುದೇಗುಲವ ಬೆಳಗುವ ಕಾಲ..

ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗುವಂತೆ

ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಪ್ರಕೃತಿ,
ಮುಂಜಾನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೊಸಜನ್ಮದಲಿ
ಹೊಸಮಗುವಂತೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *