ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

‘ಓಹೋ ನಿಮ್ಮದೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ?’

‘ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ – ಕವಿತೆ, ಕತೆ, ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗೆ..’

‘ಓಹೋ ಹಾಗೆ..’

ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗರ್ವವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚವೋ?

ಅದಿರಲಿ,

ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ? ನನಗಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು.
ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳು, ಕತೆಗಳು, ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರವಾಸಾನುಭ, ಜೀವನಾನುಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇದೆಯೇ?

ನನ್ನ ಈ ಮೊದಲಿನ ಬ್ಲಾಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ’ನಾನು’ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಯ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿನಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಥವಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯ? ಇವು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ, ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ’ಅಕ್ಷರಧಾಮ’.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ (Developing a niche) ಯಾಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

Teaching is the best way of learning ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು – ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೊಸ ರುಚಿ, ಹೀಗೆ – ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ಲಾಗ್.

ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ, ಸಾಮಗ್ರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ನಾಲ್ಕೈದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ, ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಷ್ಟೂ ಬರವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓದುಗ ವರ್ಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಓದುಗರು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಗತ್ಯ. ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಓದಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶೀ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದಲು ಬರುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಆ ಓದುಗರು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಓದುಗ ವರ್ಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವಷ್ಟೇ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಓದುಗರ ಒಂದು ಬಳಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದೀತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಾದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡಾ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ.

ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯ, ವಿಚಾರಗಳ ಕಸ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು:

ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿ. ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.

46 comments

 1. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your weblog with more details? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this blog put up!

 2. I do enjoy the manner in which you have presented this particular situation and it really does give me personally some fodder for consideration. However, from just what I have experienced, I only trust when the actual commentary pile on that individuals continue to be on point and don’t embark upon a tirade regarding some other news of the day. Still, thank you for this excellent piece and though I can not really agree with it in totality, I value the standpoint.

 3. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 4. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 5. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other customers like its helped me. Great job.

 6. Usually I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great article.

 7. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

 8. I cling on to listening to the news bulletin lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 9. Hi there very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous helpful info here within the post, we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 10. Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 11. What Is Exactly Emperor’s Vigor Tonic? Emperor’s Vigor Tonic is a clinically researched natural male health formula that contains a proprietary blend of carefully selected ingredients.

 12. I simply needed to appreciate you again. I am not sure the things that I would have handled without the information revealed by you about such subject matter. Completely was a very frightful condition in my view, however , observing the specialized fashion you treated that took me to jump with happiness. I’m happier for the advice and in addition pray you are aware of an amazing job you are always getting into educating the rest through your websites. I am sure you’ve never met any of us.

 13. You have observed very interesting details! ps decent website . “Enemies, as well as lovers, come to resemble each other over a period of time.” by Sydney Harris.

 14. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice evening!

 15. I just couldn’t go away your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide for your visitors? Is going to be again incessantly in order to inspect new posts

 16. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful site.

 17. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 18. This is the suitable blog for anybody who desires to seek out out about this topic. You realize a lot its virtually laborious to argue with you (not that I really would need…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 19. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 20. Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any means you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *