Category ಅಕ್ಷರಧಾಮPosted on

ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು: ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1

ಓದುವುದು, ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಬೇರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕವಿತೆ, ಸಣ್ಣಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಲ…
Continue reading "ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು: ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1"
Category ಕಥೆ-ಕಾವ್ಯPosted on

-ಮೇ-

ಮೇಹುಗಾಡಿನಲಿ ಅಲೆಯುವೀ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಮೇವೆಂದರೆ ಒಣಹುಲ್ಲು, ಮೇಯಿಸುವವನಿಗೆ ಉರಿಬಿಸಿಲು. ಮೌನವೇ ಮೇಲೆನ್ನುವವು ಕೆಂಪು ಹೂವು ಅರಳಿ. ಚದುರುತಿವೆ ಮೇಘಗಳು, ದಿಟ್ಟಿಸುವನು ಮೇಟಿಯವನು ಮೇ…
Continue reading "-ಮೇ-"