ಕಲ್ಗುಡಿ (ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು)

ಎರಡನೇ ಭಾಗ – ಮಳೆಗಾಲ

– ವರ್ಷ –

– ಶ್ರಾವಣ – 

ಕಲ್ಗುಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರೇ ಎನ್ನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಊರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಗುಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಗುಡಿಯ ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವಧೂತರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೌನ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆದು, ತೋರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಜಡವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಗುವ ಅನುಭವಗಳು, ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ತೋರುವ ಲೋಕಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಯಾನಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಗನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನೂ ಅರಿಯದವರಂತೆ ಬದುಕಲು ಕಲ್ಗುಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. 

Image

ಕಲ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿವೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಿರಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದ ಆದರೆ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಂತರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ದುಷ್ಟ ವರ್ಗವಿರುವಂತೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಯುವ ವರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹರಹು ಏನು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾರೂ ಅರಿಯರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಗ ಸೈನ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಗ ಸೈನ್ಯ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅತೀ ಮಬ್ಬುಮಬ್ಬಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉರಗಗಳು ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಆಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಲೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾವ ಅಗೋಚರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಏಕೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಸು-ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಮನೆಗಳಿರುವ, ದುರ್ಗಮ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಕಲ್ಗುಡಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೂಡಾ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಈ ಜನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ: ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಊರು ಕಲ್ಗುಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊರಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೈವಿಕವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವನು ರಾಮ. ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿನ್ನೂ ಐದಾರು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ. ಅವನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು. ಊರಿನ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವು. ಹೇಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವನ ಅರಿವಾಯಿತೋ ಹಾಗೇ, ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ. ಹಾಗೇ ರಾಮನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ವರ್ಗವೂ, ಕಾಯುವ ವರ್ಗವೂ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡವು. ದುಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯುವ ವರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಟ ವರ್ಗ ತಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಮನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಆ ದುಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಮನನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.


ಈ ಯಾವುದರ ಕುರಿತೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ರಾಮ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಉಮಾಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಲ್ಗುಡಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ತುಂಬಿರುವ, ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಸವಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗುಡಿಯ ಯಾವ ನಿಗೂಢ ತಂತುಗಳನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

36 comments

 1. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!

 2. I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed this submit was once great. I don’t recognise who you might be however definitely you’re going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 3. I have read several good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to create the sort of fantastic informative site.

 4. Can I simply say what a relief to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how to deliver a difficulty to mild and make it important. Extra folks have to read this and perceive this side of the story. I cant believe youre no more popular since you positively have the gift.

 5. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thank you

 6. whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many people are hunting around for this information, you could help them greatly.

 7. Merely wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the articles is very good. “I have seen the future and it doesn’t work.” by Robert Fulford.

 8. excellent points altogether, you just gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 9. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 10. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 11. I used to be very pleased to seek out this internet-site.I wanted to thanks for your time for this glorious read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 12. you are actually a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task in this subject!

 13. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 14. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 15. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 16. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 17. You could certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart. “If the grass is greener in the other fellow’s yard – let him worry about cutting it.” by Fred Allen.

 18. What is Renew? Renew is a dietary supplement designed to support blood flow while also aiming to boost testosterone levels andprovide an explosive energy drive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *